Rada-advies

Testimonials

Met ons telecommunicatiebedrijf leggen wij ons toe op een verkoop en dienstverlening op maat van onze KMO-klant. Als zaakvoerder wil ik mij vooral kunnen bezig houden met de eigenlijke dienstverlening en verkoop. Voor andere zaken zoals contractbesprekingen of optimalisatie inzake personeelskosten, steun ik op mijn Rada-advocaat.
Handig is ook dat Rada-advies, net als mijn boekhouder, werkt met een vast bedrag per jaar.
Jan Peetermans
  Zaakvoerder  Peetermans Telecom
Wij zijn vooral actief in de business to business (B2B) communicatie. Als creatief bureau zitten wij regelmatig met vragen over wat handelspraktijken (bv kan tombola) en andere gebod- en verbodsbepalingen (bv mag reclame voor sigaren) ons toelaat en wat niet. Ik vind het ook belangrijk om mijn bedrijfsvoering regelmatig te toetsen op hun juridische deugdelijkheid.
Met Rada-advies hebben wij zowel algemeen juridisch, als advies in gespecialiseerde materies.
Johan Van Royen
  Zaakvoerder  VR Consulting
Naast studiewerken, ben ik als bouwingenieur ook actief als bouwdeskundige. Als deskundige treed ik op in betwistingen tussen bouwheer en aannemer over de kwaliteit van de werken (bv koude bruggen) en in discussies over eindafrekeningen van bouwwerken (bv na faillissement van een bouwbedrijf). Dikwijls gaat het om juridisch precaire situaties (aansprakelijkheid aannemer versus architect).
Rada-advies is dan reeds vaak een goede steun geweest. Vooral hun gevatheid in de adviezen spreekt mij aan.
Jos Herthogs
  Zaakvoerder  BVBA Herthogs