Rada-advies

FAQ

Wat krijg ik voor die prijs ?

De voordelen van Rada-advies zijn :
a. Advies en ondersteuning voor in totaal 18 uur.
b. Een advocaat die persoonlijk ter beschikking is, alle kantoordagen één jaar lang.
c. Een advocaat die je bedrijf kent zodat je advies op maat krijgt.
d. Een reeks specialiteiten voor bijzondere rechtsmateries en problemen.
e. Een vaste begroting en geen verrassingen in de kosten.
f. Een verminderd uurtarief van 100€ in plaats van normaal 125€.

Heb ik naast de éénmalige kostprijs nog andere kosten ?

Neen.
Alle kosten zijn in de kostprijs van Rada-advies begrepen, ook de algemene kantoorkosten zoals aanleg dossier, brieven en telefoons en zelfs de lokale verplaatsingen.

Wat als ik meer dan 15 prestatie-uren heb ?

Eenvoudig :
a. Alle prestatie-uren minder dan 19 uur zitten in de jaarprijs. Het niet aanrekenen van de prestaties tussen 15 en 19 uur, maakt Rada-advies extra soepel.
b. Vanaf het negentiende uur worden de prestaties aangerekend aan het uurtarief van 125€
c. Uiteraard stelt je Rada-advocaat je geregeld op de hoogte van het aantal gepresteerde uren.

Wat als ik minder dan 15 prestaties-uren heb ?

Het gaat om een vaste prijs zowel in min als in plus.
a. Met Rada-advies ben je verzekerd van een beschikbaarheid en juridische ondersteuning door een heel team van advocaten gedurende een gans jaar. Net als bij een brandverzekering is er echter geen terugbetaling na afloop indien je bedrijf niet is afgebrand.
b. De praktijk wijst overigens uit dat bij een actieve bedrijfsvoering een adviesverlening van 1 à 2 uren op maandbasis geen overbodige luxe is.

Kan ik met Rada-advies ook procedures voeren ?

Neen.
a. De ervaring leert dat het is aangewezen om advies en procedures van elkaar te scheiden. Ben je partij in een procedure dan dien je beroep te doen op Rada-procesvoering.
b. Adviezen over lopende procedures die anderen voeren of adviezen over een kosten-batenafweging inzake procedures kunnen uiteraard wel.

Bij de start van Rada-advies krijg ik op het bedrijf bezoek van mijn advocaat. Wordt dat bezoek als een prestatie aangerekend ?

Neen.
Om je bedrijf adequaat en op maat te kunnen adviseren is het belangrijk dat je Rada-advocaat een goed beeld heeft van je activiteit en de concrete noden van je bedrijf. Dat kan het best ter plaatse gebeuren. Hij is daarom graag zonder verdere kosten bereid naar je bedrijf te komen.

Moet ik mij beperken tot vragen om advies over mijn bedrijf ?

Neen.
Rada-advies geeft advies over alle rechtstakken en sluit geen (privé-)problemen uit.

Kan ik in maandelijkse schijven betalen ?

Neen.
a. Een dergelijke betalingswijze vraagt afzonderlijke opvolging, bijkomende administratie en dus extra kosten. De prijszetting is daarop niet berekend.
b. Uitzonderlijk en na overleg is een betaling per semester wel mogelijk.

Wat als ik per jaar hoogstens 6 uur advies nodig heb ?

In dat geval is het beter te kiezen voor een afzonderlijke afrekening en dito betaling na elk advies. Naast een uurtarief van 125€ dien je dan wel rekening te houden met de bijkomende algemene kantoor- en dossierkosten.