Rada-schuld

Kenmerken

1. Aanbod

RADA Schuld zorgt samen met de schuldenaar voor de aanvraag ‘collectieve schuldenregeling’ bij de Arbeidsrechtbank.

2. Werkwijze

Bij de start van de procedure geeft de RADA Advocaat uitleg over inhoud en verloop. Daarbij overloopt hij of zij alle vereiste stukken en zorgt voor de opmaak en de neerlegging van het verzoekschrift.


3. Voordelen

Indien de rechter de verzoeker toelaat, kan de deurwaarder geen beslag meer leggen op loon of inboedel en stoppen de intresten. Er is tevens de mogelijkheid van een kwijtschelding indien nodig. Zo ontstaat er een vooruitzicht op een nieuwe, schuldenvrije, start na de periode van collectieve.

Met de toelichting van RADA Schuld weet de verzoeker beter waaraan hij begint. De bekwame spoed van RADA Schuld bespaart verdere deurwaarderskosten en geeft de verzoeker mentale rust. De kosteloze juridische bijstand zorgt ervoor dat de verzoeker zelf geen kosten heeft.

Er is directe communicatie mogelijk tussen de hulpverlener en de RADA Advocaat. Dit maakt de hulpverlening meer doeltreffend. Ook juridisch moeilijke dossiers zijn bij RADA Schuld in goede handen. RADA Schuld verlicht de werklast van de hulpverlener waardoor hij meer tijd heeft voor contact en begeleiding van de hulpvrager.