Rada-invordering

Kenmerken

1. Aanbod

Rada-invordering brengt na ontvangst van de vereiste stukken (openstaande factuur, aanmaningsbrief en bewijs aangetekende zending) binnen de veertien dagen een dagvaarding uit. Nadien verzorgt Rada-invordering de verdere opvolging te beginnen met de inleidende zitting tot en met de latere uitvoering van het vonnis. 

2. Werkwijze

Bij de start van Rada-invordering is er een éénmalig algemeen nazicht van de algemene voorwaarden en worden de type-aanmaningsbrieven overlopen. Meestal verloopt de communicatie via fax of mail, zo nodig wordt telefonisch overleg gepleegd.

3. Kostprijs

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen openstaande facturen zonder en mét ernstige betwisting.

a. Geen ernstige betwisting.
De klant ontvangt de hoofdsom en de gebeurlijke intresten. Rada-invordering ontvangt van de slechte betaler het bijkomend schadebeding (10%) en de rechtsplegingsvergoeding (= kleine bijdrage in de proceskosten).
Er wordt geen provisie gevraagd. De klant dient wel zelf de dagvaardingskosten aan de deurwaarder te betalen. Deze kosten vallen nadien ten laste van de slechte betaler.
In geval van niet recuperatie door faillissement of insolvabiliteit wordt de vergoeding beperkt tot de helft.

b. Ernstige betwisting
Dit is een situatie waarin de slechte betaler aanstelling bekomt van een deskundige of waarin het is aangewezen (via conclusies) schriftelijk te antwoorden op zijn verweer. Het gaat dan niet meer om een klassieke invordering maar om een echte procedure. Op dat ogenblik geldt het gebruikelijk uurtarief en dito kostenregeling. Zie Rada-procesvoering.